Hytten er bygget for en engasjert byggherre som ønsket seg et bygg som var integrert i terrenget og som skulle «snø ned» om vinteren. Det var også et sterkt ønske fra byggherren om å minimere vedlikehold, både inne og ute. Hytten ligger integrert i terrenget øst-vest og åpner seg mot utsikten i sør. Materialbruk er i hovedsak betong og glass. 

Designed by Filter Arkitekter 
Photos by Lise Bjelland